Från kalksten till software

De gamla romarna gjorde sina uträkningar och omröstningar med små kalkstenar, calculus kallade på latin. Därifrån föddes ordet kalkyl som man använder idag. I det gamla Italien resonerade man att matematik och filosofi var ämnen som behövde praktiseras för att träna den unga hjärnan. Allt för att man skulle bli en så bra politiker, affärsman eller krigs strateg, som möjligt. Att kunna kalkylera, och att ha en god retorik att kunna övertyga sin motståndare med, stod högt på kunskaps lista.

Det kalkylerade arbetet
Idag är kravet att kunna kalkylera i huvudet avsevärt lägre. Dock bygger nästan allt i vårt moderna samhälle på en kalkyl av något slag. Oavsett om det är arkitektur och stadsplanering eller ekonomi och affärs planer – allt backas av gedigna kalkyler och uträkningar. Det räknas marknader, risker och investeringar, jobb, politik och statistik på de mest avancerade sätt. Att vara analytiker har blivit nutidens variant av professor Kalkyl.

Elevens uträkningar
Till vardags förlitar man sig dock på sin alldeles egna kalkylator. Oavsett om den drivsmed batterier eller med solenergi finns de över allt. Hemma, i skolan och på jobbet. De kalkyleras geometri, budgetar och enkla hemma byggen. De mer avancerade programmen i gymnasiet har gjort det obligatoriskt att inte bara kunna kalkylera i huvudet, men också att kunna använda datoriserade formler och program. Att kalkylera har blivit likvärdigt med att kunna använda vissa data program.