Trappa i Uppsala

Vid husbyggen finns det väldigt många saker som ska fungera. Grund, väggar, golv och tak är givetvis de mest väsentliga bitarna, men dessutom vill man ha en praktisk, tålig, funktionell och fin interiör att trivas i. En viktig del i ett boende är innertrappan. Har huset flera våningar eller det gäller en etagevåning, behövs stabila trappor. Ibland önskar man bygga en ny trappa på egen hand men detta kräver en viss kompetens och kunskap. Det kan vara både säkrast och bekvämast att söka proffsens hjälp för bästa resultat. För att skaffa en ny trappa Uppsala finns företaget Nordiska Trappor till hjälp. Behöver du byta ut en befintlig trappa finns här flera olika varianter. Företaget har en lång erfarenhet av att montera trappor.

Utbud
Nordiska Trappors idé är att kunden designar sin egen trappa. Denna ritas upp i en 3D-version så att man helt och fullt kan förstå hur den färdiga trappan kommer att se ut. På hemsidan visas tidigare kunders förslag i 3D som inspiration. Material och färg varieras helt efter kundens önskemål. Givetvis ska den nya trappan passa in i hemmet.

Hembesök
Boka in ett hembesök så får du förslag på vad som går att göra med trappan i ditt hem. Efter hembesöket bereds en offert med kostnaden och även nämnda 3D-version, enligt det förslag som har uppkommit, efter hembesöket. Nordiska Trappor sköter hela processen med att mäta och montera.

Behöver du en ny trappa i Uppsala är företaget Nordiska Trappor de som du ska vända dig till.

De har en mångårig expertis och kunskap, flexibilitet och ger en god service till alla kunder.